Bezoek onze
Facebook

Het Scharlaken Keizerrijk

De Scharlaken zijn een eenduidige natie van godenaanbidders, zijn strak in de leer en hebben een zeer gedisciplineerde samenleving waar rang en stand het lot van de onderdanen bepaalt.

Zij zijn daarbij agressief en koesteren een vurige minachting voor eenieder die niet aan hun normen voldoet. De enige belangrijke persoon in het leven van iedere Scharlaken is de Keizer. Een tevreden en blije Scharlaken zal met regelmaat een welluidend “Leve de Keizer” laten klinken.

Kijk ook bij Ken uw natie! voor meer informatie over de Scharlaken en een typerend vergelijk met de andere volken!

Landerijen en Politiek

Het keizerrijk is een uitgestrekt landschap van zand en rotsachtige gebergten, doorklieft door grote rivieren die hun enorme deltagebieden van water en leven voorzien. De Scharlaken zien zichzelf als uitverkoren door de goden om dit vruchtbare land te bewonen en uit te breiden voor de glorie van de keizer. Het wordt gezegd dat de keizer spreekt met de woorden van de goden, sommigen geloven dat de keizer zelf een god is, maar het is doorgaans een hele opgave om iemand te vinden die met enige graad van geloofwaardigheid kan beweren de keizer daadwerkelijk ooit gezien te hebben. Eén ding is zeker: het bewind van de keizer is absoluut en onverbiddelijk. Ieder ander volk doet er goed aan zich minstens een tweede keer te bedenken voordat ze de Scharlaken moedwillig tarten.

De monetaire eenheid van de Scharlaken is de Dynastie.

Kleding en Decoratie

De scharlaken kleden zich graag opzichtig, stoer en uitdagend met stoffen in glanzende kleuren rood en geel. Decoratie van kleding is vaak abstract en oogt onvriendelijk met al zijn hoeken en punten. Zonnegoud is het favoriete metaal. Veel scharlaken hebben een zwak voor het meedragen van vlaggen en banieren dan wel het verwerken ervan in hun kleding. Zijzelf zullen je vertellen dat dit een blijk is van de grote trots die zij voelen als onderdaan van het keizerrijk, maar al snel ontstaat bij de buitenstaander het vermoeden dat zij hiermee proberen te compenseren voor een gebrek aan eigen identiteit.

Typisch Scharlaken Wapentuig

De Doornaar, een gemeen ogende rituele offerdolk die vroeger wijdverbreid gebruikt werd, maar tegenwoordig veelal een symbolische rol heeft bij publieke evenementen, onder meer om slechte publiciteit te vermijden.

Bovennatuurlijke Aangelegenheden

Een uitgesproken interesse in spirituele en intellectuele groei is bij de Scharlaken redelijk ver te zoeken. Wat zij hebben aan wijsheid en kennis is hen immers door de schitterende goden ingegeven en kan als zodanig simpelweg niet ter discussie staan. Mochten er toch vragen omtrent een of ander de kop opsteken dan worden die wijselijk aan de goden zelf voorgelegd. Waarom immers tijd verspillen met zelf nadenken als alle antwoorden schuilgaan achter een gebed? Zaken als toveren en aanmodderen met schimmen zien zij als verachtelijk, ware kracht wordt immers enkel geschonken door de goden aan een fanatieke volger. Dit feit wordt onderstreept door de machtige ordes der priesters, die met grootse rituelen voor- of rampspoed kunnen afroepen over vriend of vijand wanneer de goden hen gunstig gezind zijn. Een bijzondere uitzondering op dit fenomeen is het mystieke gilde van de retro-extractors. Zij kunnen in de uitwerpselen van mens en dier de toekomst zien. Vanwege het gekozen werkmateriaal houden andere Scharlaken als het even kan liever afstand van deze geurige zieners.