Bezoek onze
Facebook

De Veruda Concensus

De Veruda zijn een oud volk woonachtig in uitgestrekte moerassen en mistige lage heuvellanden aan de rand van de zogenaamde beschaafde wereld.

Sommige Veruda zijn vredelievend en proberen het meeste uit de wereld om hen heen te halen door er met respect mee om te gaan. Een ander deel is dat absoluut niet. Zij zien iedere ‘beschaafde’ als de zoveelste bruut die bomen komt kappen en huizen komt bouwen. De hoeveelheid geweld die deze Veruda gebruiken tegen andere varieert van sit-in protesten op bouwplaatsen tot ongekend brute moordpartijen van ‘Blafgrijs-eske’ proporties.

Kijk ook bij Ken uw natie! voor meer informatie over de Veruda en een typerend vergelijk met de andere volken!

Landerijen en Politiek

De Veruda landerijen zijn als een lappendeken verdeeld in een soort zelfstandige provincies, de subcensi, die allemaal samen een centraal bestuursorgaan hebben in de machtige Concensus. Niemand weet hoe lang de Concensus al bestaat. Het is ook niet precies bekend hoeveel subcensi er zijn en hoe ze precies samenwerken. Reizigers die zich ten doel stellen de uiterste grenzen van het Veruda-rijk in kaart te brengen komen doorgaans niet meer terug. Wel leert de ervaring dat als de Veruda natie bedreigd wordt er werkelijk geen eind lijkt te komen aan het aantal soldaten dat zij kunnen oproepen ter verdediging. In wezen is dit gegeven voor de andere naties vrij beangstigend, maar zij stellen zich gerust met het feit dat de agressieve Veruda nooit veroveringsoorlog hebben ingezet en tevreden lijken met hun eigen land.

De monetaire eenheid van de Veruda is de Nimph.

Kleding en Decoratie

De kledij van Veruda is over het algemeen statig maar niet bijzonder opvallend. Ze hebben een voorkeur voor rustige kleuren groen, bruin en grijs. Patronen op de kleding zijn meestal een soepel vloeiend lijnenspel in een veelvoud van natuurgerichte thema's als planten en dieren. Hun favoriete metaal voor decoratie is maanzilver.

Typisch Veruda Wapentuig

De maanstraal, een sierlijke ceremoniële lans gebruikt voor dans en schijngevechten bij feesten ter verering van de aarde, maar in het alledaagse leven ook uitstekend geschikt om op groot wild te jagen. Daarnaast ook de tweehandige bijl die op minder sierlijke wijze neerdaalt richting de schedel van ontdekkingsreizigers en bouwvakkers.

Bovennatuurlijke Aangelegenheden

De Veruda worden wat hun levensbeschouwelijke kant betreft ook wel de gewortelden genoemd, de doeners met twee benen op de grond. Zij laten zich weinig gelegen liggen aan de goden en de schimmen en gaan er van uit dat wat deze in hun leven in te brengen hebben zich uitstekend kan voltrekken in het stof waaruit ook zijzelf bestaan, zonder dat zij zich daar actief mee hoeven te bezigen. Bij hen vindt, volgens hetzelfde principe, ook de eeuwenoude praktijk van het zogenaamde essentiebinden zijn oorsprong, het recombineren van elementen die tastbaar in de stoffelijke wereld voorhanden zijn en waarin de kracht van die wereld besloten ligt. Gedoe met spreuken zien zij als omslachtig en onbetrouwbaar en is niet aan hen besteed.