Bezoek onze
Facebook

De Moareg Vrijstaat

De Moareg natie is een wijdverspreid net van rondreizende, handeldrijvende stammen die gebonden worden door hun sociale en culturele tradities.

Velen worden onderweg geboren en blijven een leven lang verbonden aan dezelfde handelskaravaan. Centrale leiding en veiligheid wordt voorzien door de sultan die in de P’nika Oase zijn paleis heeft staan. De gemiddelde Moareg houdt zich bezig met handel om zijn welstand te vergroten en meer aanzien te verwerven. Wie de Moareg te vaak blokkeert bij die activiteiten zal snel kennis maken met één van de gouden karavanen van de Sultan. Wat die gouden karavanen precies zijn weet niemand, degenen die kennis maken wordt nooit meer iets van vernomen. Alleen de tekst ‘groeten van de gouden karavaan’ op de (stads)muur is wat de naam bekendheid geeft.

Kijk ook bij Ken uw natie! voor meer informatie over de Moareg en een typerend vergelijk met de andere volken!

Landerijen en Politiek

De Moareg vormen in zekere zin de meest versplinterde natie. Het is een verzameling nomadenfamilies die het continent rondtrekken in grote handelskaravanen en overal komen en gaan. De weg is hun thuis en hun toevlucht. Zij hebben een paar grotere en goed verdedigde permanente handelsposten opgericht. Die liggen doorgaans strategisch op kruisingen van belangrijke handelsroutes. Het enige duidelijk gezaghebbende orgaan is de Sultan die volgens de Moareg alle karavanen beschermd met zijn ‘gouden karavaan’. Voor belangrijke beslissingen van dag tot dag wordt meestal terplekke een raad bijeen geroepen van aanwezige familiehoofden. Het algemene wel en wee van de Moareg wordt wat alle andere zaken betreft bepaald door de traditionele gedragscodes die ontstaan zijn na eeuwen van reizen. Hele grote ingrijpende zaken worden schoorvoetend neergelegd bij de Sultan. De gemiddelde individuele Moa kiest in zulke gevallen liever voor een creatieve oplossing. De sultan vermijden geldt over het algemeen als een goede manier om langer in leven te blijven en de eigen welstand te behouden.

De monetaire eenheid van de Moareg is de Schemer.

Kleding en Decoratie

De Moareg houden van luxueuze gewaden, het liefst vervaardigd van verfijnde exotische stoffen, doorweven met goud- en zilverdraad. Om de puntjes op de i te zetten bedienen zij zich graag van een uitgebreide keur aan sieraden en juwelen. Tegelijk moet hun kleding opgewassen zijn tegen verre reizen en hen beschermen tegen de elementen. Over hun onderkleding dragen zij doorgaans ruime gewaden in zand- en steenkleuren die regen, wind, kou en hitte buiten houden.

Typisch Moareg Wapentuig

De slangetong, een venijnig mes wat het meeste weg heeft van een kort zwaard met een golvende kling. In plaats van het gebruikelijke heft is het wapen voorzien van een dwarse handgreep voor extra stabiliteit, meestal met een rijkelijk versierde pantserwant daaromheen bevestigd. De Moareg zien het over het algemeen niet als eervol om het scherp van hun wapens met gif te behandelen. Toch valt er vaak per ongeluk gif in grote hoeveelheden op hun wapen. Het is een mysterie waar dat vandaan komt.

Bovennatuurlijke Aangelegenheden

Traditionele Moareg houden hun overledenen in hoge achting, het prachtige en rijke leven dat zij nu zelf leiden hebben zij immers geheel en al te danken aan hun nu tot schimmen vervaagde voorvaderen, niet zozeer aan de goden, die in hun ogen voor een betere wereld hadden kunnen zorgen en op zijn minst beter zouden kunnen luisteren. In het schimmenrijk vinden de Moareg altijd een gewillig oor en een zuiver klankbord voor hun beklag over de goden. De Moareg hebben de verering van hun voorvaderen en het vermogen met hen een band te kunnen onderhouden ontwikkeld tot een integraal deel van hun samenleving. Hun geestesbezweerders, zogenaamde Geestighen, verstaan als geen ander de kunst van het communiceren met en het naar hun wil buigen van de schimmen in het vervaagde rijk en zelfs de geesten van de levenden, zij vragen niet, zij eisen op grond van listen en pacten.